Postadres
Secretariaat
Slabberskamp 5a
6071 HH, Swalmen

Dagelijks bestuur:

Frank Verkoijen, voorzitter.
E-mail: f.verkoijen@planet.nl, Telefoon: 0475-50 20 90

Rob Mighorst, secretaris en penningmeester.
E-mail: robmighorst@home.nl, Telefoon: 0475-50 24 93

Overige bestuursleden:

Henk Eggels, werkgroep WET (Water, Techniek en Klussen).
E-mail: henkeggels@gmail.com, Telefoon: 0475-50 41 32

Rob Mighorst, werkgroep Kassa, werkgroep Financiën.
E-mail: robmighorst@home.nl, Telefoon: 0475-50 24 93

Twan Jansen, werkgroep Toezicht en Opleidingen
E-mail: twan121167@gmail.com

Gerard Jonkman, vicevoorzitter / werkgroep Groen.
E-mail: g.jonkman@hetnet.nl, Telefoon: 0475-50 35 35