Sponsors

Deze sponsors hebben op de een of andere manier steun gegeven aan de stichting.

AMATHO Business Solutions
AMATHO Business Solutions heeft de software beschikbaar gesteld voor het kassasysteem, waardoor registratie, facturering, het maken van de abonnementen en de dagelijks kassaverkopen op een gebruikersvriendelijke manier plaatsvinden.

AS Creation
AS Creation heeft bijgedragen aan het vervaardigen van het toegangsbord bij de ingang aan de Bosstraat.

Killaars Steegs Groep
De Killaars Steegs Groep verzorgde belangeloos de accountantscontrole en de verklaring bij de jaarstukken van ós Zjwumbad.

Novisec
Novisec heeft het alarmgebeuren overgenomen.

Chiaradia
Oscar Chiaradia Publistrada uit Amstenrade heeft de pictogrammen gesponsord. Deze zijn als waarschuwingen geplaatst op de bassins.

Opleiden snel
Opleiden snel / Arbo Advies Janssen uit Gennep verzorgt de Risico inventarisatie voor ós zjwumbad.

Praxis Roermond
Praxis Roermond heeft behoorlijk wat gereedschap gesponsord en ook nog andere zaken beschikbaar gesteld.

Rabobank Swalmen
Rabobank Swalmen levert een bijdrage in de communicatie tussen de vrijwilligers door onder andere de nieuwsbrieven mogelijk te maken en poloshirtjes beschikbaar te stellen voor de vrijwilligers.

Swallow
Saint-Gobain Glass Aurys Swallow BV, in Swalmen beter bekend als Swallow op Gevaren, heeft geheel belangeloos spiegels geleverd.

Securicor
Securicor zorgt geheel belangeloos voor de alarmopvolging.

SHD Grafimedia
SHD Grafimedia Swalmen leverde een bijdrage in het drukken van de zwembadfolder.

Van Houtum B.V.
Van Houtum B.V. uit Swalmen voorziet Zwembad De Bosberg van Satino toiletpapier en keukenrollen.

Woongoed 2-duizend
Woongoed 2 – Duizend heeft een mooie financiële bijdrage verstrekt.