Terreinverhuur commissie

Algemeen
Het zwembad beschikt over een kampeerterrein dat verhuurt wordt aan groepen zoals Jong Nederland. Ook maakt Eszet gebruik van het terrein voor diverse activiteiten.
De verhuurperiode loopt in principe gelijk met de opening van het zwembad.

Werkzaamheden
Vaststellen van de verhuurtarieven voor het seizoen; inclusief bedragen voor afvalverwerking en borg. Aanvragen voor verhuur beantwoorden: nagaan of in de gevraagde periode nog ruimte is en zo ja dan een contract opstellen en opsturen.
Contact onderhouden met de coördinatoren van het zwembad voor de ontvangst en het vertrek van de gasten: ook het opleveren van het terrein – niets beschadigd, vuilnis opgeruimd, etc – moet geregeld worden.
Bewaken dat de betalingen goed verlopen in nauw overleg met de penningmeester, ook voor wat betreft de terugbetaling van de (gehele of gedeeltelijke) borgsom.

Werktijden
De werkzaamheden voor het verwerken van de aanvragen kan vanuit thuis worden gedaan. Voor zover de commissieleden zelf de ontvangst en het vertrek begeleiden zal dat op het zwembadterrein plaatsvinden.