Werkgroep PR

Algemeen
De werkgroep PR werkt nauw samen met de werkgroep VR (Vrijwilligers). Er wordt eens in de 4 tot 6 weken vergaderd.

Werkzaamheden

  • Verzorgen en uitbrengen van de nieuwsbrief “De Zjwaamsjlaag” (In het zomerseizoen eens per 4 weken. In de rest van het jaar eens per 6 weken).
  • Website verzorgen.
  • Jaarlijks een huis-aan-huis folder maken en verspreiden.
  • Folders verspreiden bij gemeente, bibliotheek, horeca en recreatiebedrijven.
  • Sponsors werven en contacten onderhouden.
  • Diverse publicaties verzorgen, zoals bijvoorbeeld een vrijwilligersfolder.

Werktijden
De vergaderingen duren ongeveer 2 uur per keer. De meeste werkzaamheden kan men thuis doen. Er wordt regelmatig gebeld en gemaild met de andere leden van de werkgroep PR en VR.