Werkgroep Toezicht

Algemeen
De werktijden van de toezichthouders worden ingepland in een rooster. Iedereen krijgt dat thuisgestuurd. Men kan de werktijden onderling met andere toezichthouders ruilen. De werkzaamheden worden dagelijks met de teamleider en de badmeester besproken.
De toezichthouder moet een t-shirt met logo en naam dragen. De toezichthouder is niet verantwoordelijk voor voorvallen in en rond het zwembad, maar moet dan altijd de badmeester waarschuwen. De teamleider en de badmeester zijn de eindverantwoordelijken.

Werkzaamheden

  • Vanaf 18 jaar toezicht bij het diepe bad
  • Vanaf 16 jaar onder begeleiding bij het instructie- en kleuterbad
  • Helpen bij alle voorkomende kleine problemen bijv. pleisters plakken
  • Toiletten controleren en eventueel schoonmaken
  • Perrons schoonhouden
  • Bij problemen altijd badmeester en teamleider waarschuwen
  • Bij drukte moet er altijd toezicht zijn bij de glijbaan

Toezichthouders krijgen allemaal een lijst met regels, die gelden in en rondom het zwembad.

Werktijden:
Er wordt in twee diensten gewerkt (een vroege en een late dienst). De werktijden beginnen 30 minuten voor de openingstijd van het zwembad.
Doordeweekse dagen vroege dienst: 13.00 – 15.30 uur, late dienst 15.30 – 18.00 uur
(gelieve 15 min. voor aanvang aanwezig zijn)
Weekenden: vroege dienst: 13.00 – 15.30 uur, late dienst: 15.30 – 18.00 uur
(gelieve 15 min. voor aanvang aanwezig zijn)

Werktijden tijdens het hoogseizoen (9 juli t/m 17 augustus):
Doordeweekse dagen vroege dienst: 11.00 – 14.30 uur, late dienst 14.30 – 18.00 uur
(gelieve 15 min. voor aanvang aanwezig zijn)
Weekenden: vroege dienst: 11.00 – 14.30 uur, late dienst: 14.30 – 18.00 uur
(gelieve 15 min. voor aanvang aanwezig zijn)