Werkgroep TOP

Algemeen
De werktijden worden gepland in een rooster. Men kan van tevoren aangeven op welke dagen men beschikbaar is. Dit rooster wordt thuisgestuurd. Het is mogelijk de werktijden met andere vrijwilligers van de werkgroep onderling te ruilen.
De dagcoördinator van het zwembad is het aanspreeekpunt voor de vrijwilligers. De coördinator plant de dagelijkse werkzaamhden en regelt dit met de vrijwilligers. Bij vragen of problemen kunnen vrijwilligers altijd contact opnemen met de coördinator.

Werkzaamheden terrein opruimen
Dagelijks wordt het hele terrein opgeruimd en schoongehouden. Tot het terrein horen de ligweide, fietsenstalling, perrons rondom het bad, oprijlaan en de beplanting. De afvalbakken moeten geleegd worden en plastic zakken zo nodig vervangen. Het afval moet gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde container.

Werkzaamheden poetsen
Dagelijks schoonhouden van omkleedruimtes, douches, toiletten, urinoirs, vloeren, wanden en deuren. Van tevoren wordt er een schoonmaakplan gemaakt. Het komt regelmatig voor, dat er extra werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (zie schema in de poetskast).

Werktijden
Schoonmaakwerkzaamheden na sluitingstijd (meestal 18.00 uur). In het hoogseizoen moet er bij drukte vaker gepoetst worden.

Veiligheid
Om veilig te kunnen werken zijn er instructiebladen voor de werkzaamheden en voor de poetsmiddelen die gebruikt worden. Het is belangrijk de veiligheidsvoorschriften te volgen en de voorgeschreven beschermingsmiddelen te gebruiken.